Onorato

Det skolle vara bätre om jag hade ingeting,som en nollo.